Huobi相关文章列表 - 创投圈 创投圈

火币Huobi于5月8日上线SHIBA INU(SHIB...

点击: 1,245 次| 暂无评论

据官方消息,Huobi Global“全球观察区”定于2021年5月8日上线SHIB(SHIBA INU)。其中5月8日13:30 (GMT+8) 开放SHIB的充币业务;充值量满足市场交易需求时开放SHIB币币交易(S...